Tuesday, June 21, 2011

[Web : Vesti] Otvorena restaurirana istočna kapija Romulijane, Blic


ZAJEČAR - Istočna kapija u Feliks Romulijani arheološkom nalazištu koje je od 2007. godine na spisku zaštićenih kulturnih dobara Uneska, restaurirana je i otvorena danas, a sledeće godine očekuje se otvaranje dodatni renovirane zapadne kapije.


Istočna kapija carske palate Romulijana, koja je 2007. godine upisana na Uneskovu Listu svetske prirodne i kulturne baštine, predstavlja jedinstveni primer tradicionalne rimske arhitekture iz perioda druge tetrarhije.

Između 2009. i 2011. godine izvršena su arheološka istraživanja južne kule starijeg utvrđenja i na prostoru između kula oba utvrđenja, i tom prilikom se došlo do vrlo interesantnih pokretnih nalaza koji rasvetljavaju period između drugog i četvrtog veka, kada je na teritoriji današnje Srbije rođeno 17 rimskih careva.

Restauriranu istočnu kapiju predstavili su ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković, ambasador Nemačke u Srbiji Volfram Mas i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.


”Ministarstvo je uložilo 40 odsto sredstava, i uspeli smo na adekvatan način da stvorimo uslove za turističku i kulturnu privredu. Sledeće godine ćemo otvoriti dodatno renoviranu zapadnu kapiju i svih narednih godina ćemo pokazivati kako čuvamo i materijalno i nematerijalno nasleđe”, rekao je Marković.


Projekat "Restauracija i konzervacija istočne kapije arheološkog nalazišta Romulijana" finansirali su i Nemačka, Narodni muzej Zaječar i grad Zaječar. Ukupna vrednost izvršenih radova je 13,8 miliona dinara.

Osnovni cilj konzervatorsko-restauratorskih radova je očuvanje i prezentacija otkrivenih građevina koje čine sklop istočne kapije palate. Obnovljena istočna kapija će, pre svega, poslužiti za turističku prezentaciju carske palate, jer će se priča o imperatoru Galeriju, koji je 311. godine doneo prvi edikt o toleranciji vera, i njegovoj majci Romuli, predstaviti na isti način kako je to rađeno pre 17 vekova, kroz velelepne zidine obnovljenog moćnog zdanja.

No comments:

Post a Comment